Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen.  

DEKKINGSVARIANTEN

De dekking van een inboedelverzekering valt doorgaans uiteen in twee varianten:

• extra uitgebreid  (ook wel basis- en of standaarddekking)
• meer of meest uitgebreide dekking ook wel alle van buiten komende onheilen dekking die ook wel All Risk genoemd worden.  

** De term All Risk wordt gelukkig steeds minder gebruikt omdat niet alle risico's worden gedekt en er steeds meer  uitsluitingen op de diverse verzekeringen van toepassing zijn ! 

Hulp nodig bij het vaststellen van de waarde: vul het contactformulier in of zie onze rubriek: Formulieren. Hier treft u ook schade-meldings-formulieren.

Definitie inboedel

De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.
Eveneens tot de inboedel behoren 

• kleine huisdieren ( katten, honden, konijnen e.d.), kleine huisdieren worden ook wel gezelschapsdieren genoemd. 

* grote ( huis-) dieren, vaak vee genoemd, behoren niet tot de inboedel.

• bromfietsen
• fietsen
• aanhangwagens
• tuinaanleg
• vaartuigen, accessoires van motorrijtuigen, vaak met een bepaald maximum

Niet tot de inboedel behoort:
• geld en geldswaardig papier
• zaken, bestemd voor industriële of handelsdoeleinden
• motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen

Herstel in Natura

Bij de inboedel- en gebouwenverzekering kunt u nu ook gebruik maken van Herstel in Natura. Dit houdt in dat de verzekeringsmaatschappij bij een gedekte schade een hersteller inschakelt uit een landelijk herstelnetwerk die bij u op vakkundige wijze de schade herstelt. Indien de loodgieter geen lekkage in de waterleiding ontdekt, is de mogelijkheid dat de verzekeringsmaatschappij een lekdetectie laat uitvoeren.

Hoe werkt het?

Indien u een schade meldt geeft u aan gebruik te willen maken van Herstel in Natura. Bij akkoord van de maatschappij wordt er direct een hersteller ingeschakeld. Deze neemt zelf met u contact op. De gedekte schade wordt door de maatschappij met de hersteller verrekend. Het eigen risico wordt bij u in rekening gebracht.

Wat verwachten wij van U?

Om te beoordelen of een hersteller ingeschakeld kan worden, dient u een zo goed mogelijk beeld te geven van de schade.

De volgende informatie is van belang:

* De (vermoedelijke) oorzaak van de schade       

* Foto's waarop de schade duidelijk te zien is    

* Aankoop nota's / - gegevens van het bedrag, merk type en aankoopdatum

* Bij glasschade aangeven welk soort glas en eventueel welke verdieping

* Uw telefoonnummer en e-mailadres