Opstalverzekering

Een belangrijk object om te verzekeren is natuurlijk " de Eigen Woning ". In vaktermen de OPSTAL verzekering genoemd.

Dit waardevolle bezit verdient een goede dekking doch dit is meestal ook verplicht door de bank waar u een hypotheek heeft afgesloten !

Het Verbond voor Verzekeraars verstrekt jaarlijks een lijst met opgave van de gemiddelde herbouwkosten welke zorgt voor een goede en correcte indicatie voor het te verzekeren bedrag. Zie hiervoor ook onder formulieren en als deze lijst gevolgd en correct ingevuld wordt dan verstrekken veel verzekeraars een: Garantie tegen Onderverzekering. Dit voorkomt dat er bij een schadegebeurtenis minder wordt uitgekeerd omdat er een te laag bedrag verzekerd was. Het is ook goed mogelijk dat de verzekeraar de benodigde informatie uit de openbare registers ophaalt. Als dit  toereikend is dan is de garantie regeling meestal ook van toepassing.  

In de tegenwoordige tijd komen er echter aanmerkelijke verschillen voor. Bij twijfel is het verstandig om een externe waardebepaling van de benodigde herbouwwaarde ( = verzekerde som ) te laten maken. 

Als u twijfelt omtrent de hoogte van deze verzekerde som voor uw woning helpen wij u graag. Wij bezoeken u en brengen de behoefte in kaart en indien nodig regelen we ook een externe waardebepaling voor U. 

TIP : Lees en Bestudeer !  

Het is ALTIJD verstandig om de voorwaarden van uw polis goed te bestuderen. Met name de dekking welke door u gekozen is en met name aandacht voor de uitsluitingen hierop. Dekkingen verminderen en uitsluitingen nemen toe. Lees de verzekeringskaart aandachtig en klik daarna door op de Voorwaarden en lees deze toch ook goed door en met name aandacht voor de rubrieken: Wat is er verzekerd en wat Niet en Wat is er o.a. uitgesloten !   

 *  Het kost een beetje tijd maar uw eigen huis / uw levenswerk verdient gewoon uw aandacht !

Herstel in Natura

Bij de inboedel- en gebouwenverzekering kunt u bij schade gebruik maken van Herstel in Natura. Dit houdt in dat de verzekeringsmaatschappij bij een gedekte schade een hersteller inschakelt uit een landelijk herstelnetwerk die de schade bij u op vakkundige wijze herstelt. Indien een loodgieter geen lekkage in de waterleiding ontdekt, is er de mogelijkheid dat de verzekeringsmaatschappij een lekdetectie laat uitvoeren.

Hoe werkt het?

Indien u een schade meldt geeft u aan gebruik te willen maken van Herstel in Natura. Bij akkoord van de maatschappij wordt er direct een hersteller ingeschakeld. Deze neemt zelf contact met u op. De gedekte schade wordt door de maatschappij met de hersteller verrekend. Het eigen risico wordt bij u in rekening gebracht.

Wat verwachten wij van u?

Om te beoordelen of een hersteller ingeschakeld kan worden, dient u een zo goed mogelijk beeld te geven van de schade.

De volgende informatie is van belang:

* De (vermoedelijke) oorzaak van de schade

* Foto's waarop de schade duidelijk te zien is.

* Aankoop nota's / -gegevens van het bedrag, merk, type en aankoopdatum

* Bij glasschade aangeven welk soort glas en eventueel welke verdieping

* Uw telefoonnummer en e-mailadres